Gönderiliyor...

İnsan Kaynakları

 • İK Uygulamaları
 • Açık Pozisyonlar
 • Ünimar'da Hayat
 • Sayılarla Ünimar

11 Ekim 2018 yılında kurulan Ünimar Akademi, çalışanlarımızın becerilerini geliştirerek ve kurum kültürüne uyumu yaygınlaştırmak için bireysel performansı kurumsal stratejik hedeflerle bütünleştirerek rekabet avantajı sağlayan bir oluşumdur. Öğrenmeyi kurum kültürüne entegre ederek “öğrenen organizasyonlar” yaratmaya katkı sağlar.

Ortak amacımızla birlikte şirket hedefimize ulaşmak için değişik beceri, eğitim ve görüşe sahip çalışanlarımızın; yaratıcı güçlerini geliştirerek, yaptıkları iş ve iş hayatı hakkında bilgi edinmeleri ve bu doğrultuda kişisel gelişimleri sürdürmeleri Ünimar Akademi'nin ilk ve en güçlü hedefidir. Akademimiz, kurum kültürünü ve değerini destekleyerek; çalışan bağlılığını ve çalışma performansını arttırmaya yardımcı olur.

Yeni nesil öğrenme platformumuz Ünimar Akademi, Liderlik Fakültesi, Sürekli Gelişim Fakültesi ve Satış Fakültesinden oluşmaktadır.

Ünimar Akademi'de performans yönetiminin bir çıktısı olarak kariyer yönetimi süreçlerini destekler nitelikte eğitimler tasarlanarak, çalışanlarımızın gelişimine yıl boyunca katkı sağlanır.

İnsan Kaynakları Politikamız;

Çağdaş bir insan kaynakları anlayışı ile çalışan memnuniyeti ve bağlılığını arttırmak,

Doğru işe alım teknikleri uygulanarak, doğru işe doğru insan seçimi yapmak,

Eğitim ihtiyaçlarının hedeflenen yetkinlikler doğrultusunda belirlenmesi ve karşılanması ile çalışanların bilgi ve becerilerinin gelişmesine ve performanslarının artmasını sağlamak,

Çalışanların belirlenen hedefler doğrultusunda performanslarının düzenli ve objektif şekilde izlenmesi, bireysel hedefler doğrultusunda şirket hedefine ulaşılmasına destek olmaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz;

Farklı bakış açılarına sahip, motivasyonu yüksek ekibimizle, sektörde tercih edilen, önerilen ve çalışanlarını geliştiren bir şirket iklimi oluşturmaktır.

 • İşe Alım Politikası
  İşe Alım Politikası
 • Performans Yönetimi
  Performans Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
  Yetenek Yönetimi
 • Takdir & Ödüllendirme
  Takdir & Ödüllendirme
 • Ücret Yönetimi
  Ücret Yönetimi
 • Stajyer Alım Süreci
  Stajyer Alım Süreci

Globelink Ünimar olarak, işe alım politikamız uyarınca pozisyonun ihtiyaçlarına ve şirket yetkinliklerine uygun kişileri doğru mülakat teknikleriyle değerlendiririz. Adaylar objektif testlere tabi tutulur, kişilik envanterleri ve assessment değerlendirmeleriyle ekibe, kuruma ve pozisyona olan uygunlukları ölçümlenir. Globelink Ünimar olarak önceliğimiz açılan pozisyonlar için aile üyelerimizi değerlendirmektir.

GERİ

Performans değerlendirme sistemi "SMART" hedeflere ve işin gerekleri göz önüne alınarak hazırlanmış değerlendirme formunu temel alır. İlk altı ayın sonunda geri bildirim süreci başlar ve çalışanlarla yöneticileri, karşılıklı değerlendirmelerini paylaşırlar ve bunun sonucunda  yeni gelişim alanları tespit edilir. Performans Değerlendirme Yönetimi ile; çalışanların iş performansları, gelişim alanları, güçlü yönleri ve kariyer haritalarının temel çıktıları belirlenir.

GERİ

Yetenek Yönetimi ile hedeflenen potansiyeli, performansı yüksek çalışanları erkenden tespit etmek ve onları yedekleme sürecine dahil etmektir. Kariyer planlama çerçevesinde adaylar yönetsel yetkinlikleri yeterli ise yönetim kadrolarına terfi ederken, yönetici olmak istemeyen ve ya yetkinlikleri itibarıyla alanının uzmanı olan çalışanlar süreç yöneticisi olurlar.

GERİ
 • Müşteri Memnuniyeti/Hizmeti
 • Satış ve Pazarlama
 • Kalite
 • Takım Çalışmaları
 • Yaratıcılık/Yenilikçilik
 • Finansal Konular
 • Eğitim başlıkları altında gelen fikir ve öneriler Ödül Komitesi tarafında değerlendirilir ve ödüllendirilir.
GERİ
 • İş Değerlendirmesi: Globelink Ünimar'da bulunan tüm pozisyonlar alınan risk, sorumluluk, işin içeriği vb gibi parametrelere göre uluslararası standartlar göz önüna alınarak kademelendirilmektedir. Amaç; unvan ve kişilerden bağımsız, adil ve başarıyı ödüllendiren sürdürülebilir bir sistem kurmaktır. Globelink Ünimar'da "Brüt Ücret" politikası uygulanmaktadır.
 • Özel Sağlık Sigortası: Çalışanların belli oranlarda ayakta ve yatarak tedavilerini kapsayan özel sağlık sigorta olanakları bulunmaktadır.
 • Ulaşım: Ana güzergahlarda kurgulanmış servis imkanı sağlanmaktadır.
 • Yemek: Bir çok restoran, cafe vb. yerde geçen yemek kartı olanağı vardır.
 • Doğum Günü İzni: Çalışanın doğduğu ayın içerisinde kullanılmak üzere "1 (Bir) Gün" izin hakkı bulunmaktadır.
GERİ
 • Üniversitelerle yapmış olduğumuz işbirliklerine istinaden öncelikle kariyer merkezi elemelerinden geçen Üniversite öğrencileri daha sonra bölüm yöneticileri ile birlikte organize edilen mülakatlarda başarılı olmalarıyla şirket bünyesinde staj yapmaya hak kazanmış olurlar.
  Üniversite stajyer mülakat dönemi "Nisan-Mayıs" aylarını kapsar. Stajyer alımı için en önemli koşul "SGK Bildirimi"nin üniversite tarafından yapılmasıdır.
   
 • Lise Stajyerleri; Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Teknik ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerini kapsar, Nisan-Mayıs ayında yine mülakatlarla seçilirler.
GERİ

Genel Başvuru

İstanbul (Avrupa)
İlan detayını görüntüleİlan detayını gizle

      

 

Ünimar Akademi
Ünimar Akademi
Ünimar Akademi, sağladığı sınırsız eğitim fırsatı ile çalışanlarımızın memnuniyet, yetenek ve verimliliklerini artırmalarını destekliyor.
Sosyal Sorumluluk
Sosyal Sorumluluk
Globelink Ünimar, Topluma Katkı Sağlama Vizyonu Doğrultusunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TEMA, Tohum Otizm Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı Başta Olmak Üzere Birçok Sivil Toplum Kuruluşu ile Ortak Çalışmalar Yapmaktadır.
Doğum Günü İzni
Doğum Günü İzni
Globelink Ünimar Çalışanlarının Doğum Günlerini Kutlamak için Bir Gün Ek İzin Hakları Bulunmaktadır.
Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı
Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı
Globelink Ünimar %52 Kadın Çalışan Oranı ile Kadınların Çalışma Hayatına Katılımını Desteklemektedir.
Happy Hour!
Happy Hour!
İnsan Kaynakları Departmanının Düzenlediği Etkinlik ve Organizasyonlarla Özel Günler Kutlanmaktadır.
Y Kuşağı
Y Kuşağı
Globelink Ünimar Çalışanlarının %80'i Y Kuşağı'na Ait Olup Çalışanların Yaş Ortalaması 34'dür.
Video Galeri
KUŞAK DURUMU
İŞ ALANI
EĞİTİM DURUMU
YAŞ ORTALAMASI
TURNOVER ORANI
CİNSİYET DURUMU

İş alanı verileri

Eğitim Bilgileri
İş Tecrübesi
Referanslar
Bu site Nar Bilişim Dijital Ajans tarafından hazırlanmıştır.