Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte lojistik sektöründe birçok yenilik ortaya çıkmaya devam etmektedir. Sektörde profesyonelleşmenin giderek artması, lojistik ve taşımacılık sektöründe gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır. Müşteri beklentileri, yüksek maliyet gibi durumların iş düzenine yansıması ile birlikte verimliliği, düşük maliyetle harmanlayan yeni bir sistem arayışına girilmiştir. Bu sistemlerden biri olan entegre lojistik taşımacılık, depolama, gümrükleme gibi lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin en doğru şekilde tamamlanmasına yardımcı olan bir sistem olarak hayatımıza girmiştir. Lojistik zincirinde bulunan firmalar arasındaki alışveriş, taşımacılık faaliyetlerinin birbirlerini etkilemeden düzen içerisinde devam etmesi, zincirde bulunan kişilerin temin edilmesi ve kontrolü, süreç içerisindeki verimsizliğin ortadan kaldırılması gibi durumlar, entegre lojistik yönetimi kavramları arasında yer alır. Yalnızca ürünü bir yerden başka bir yere ulaştırmak değil, aynı zamanda sürecin kusursuz işlemesini sağlayan entegre lojistik hizmetleri, hem müşteri, hem tedarikçi hem de hizmet sağlayıcıları arasında bağlantı kurar. Tüm süreç entegre şekilde ilerlerken verimlilik, düşük maliyetlerle tamamlanır. Bu anlayışı benimseyen firmalar, birden fazla lojistik faaliyetin tek bir çatı altında toplanmasını kolaylaştırmış, aynı zamanda işlerin tek bir yerden yönetilmesini sağlayarak kontrolü ele almıştır. Bu şekilde hem firmaların, hem de müşterilerin iş yüklerinin azaltılması amaçlanmıştır. Sıkça sorulan ‘Entegre lojistik hizmetleri nedir?’ sorusu da bu şekilde özetlenebilir.

Entegre Lojistik Destek Sistemi

Entegre lojistik destek sistemi, var olan kaynakların en yüksek seviyede verimlilikle kullanılması, sistemlerin uzun süre dayanması ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olan sistemlerden bir tanesidir. Ürünün yalnızca nakliyesini yapmak değil, tedarik zincirinin en verimli şekilde organize edilmesi, taşımacılıkta gerekli olan belgelerin temini gibi birçok lojistik sürecinde entegre lojistik destek oldukça etkilidir. Globelink Ünimar olarak hem Türkiye hem de dünya üzerinde etkin bir lojistik desteği sağlıyoruz.

Gümrük Hizmetleri

Müşteri hangi sektörde olursa olsun, malının teslim edileceği ülkeye ait gümrük süreçlerini tespit ederek olası problemlere karşı önlem alıyoruz. Lojistik sürecinin önemli bir halkası olarak kabul ettiğimiz gümrük hizmetleri, entegre taşımacılık ile pratik ve sağlıklı şekilde tamamlanmaktadır. Globelink Ünimar olarak verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Gümrük noktalarındaki evrak akışı en doğru şekilde tamamlanarak mal tesliminin kusursuz bir şekilde işlenmesi,
 • Müşterilere tüm yasal yükümlülükler hakkında bilgi verilmesi,
 • Gümrük mevzuatı ve yönetmeliklerin getirdiği sonuçların yanı sıra müşteriye çeşitli öneriler sunulması,
 • İthalat ya da ihracat süresince, taşıma işlemlerinin en hızlı ve pratik şekilde tamamlanmasını sağlamak,
 • İşlemlerin hızlı tamamlanmasının sonucunda hem zaman, hem de maliyet avantajının sağlanması,
 • Serbest bölgelerde yapılan ihracat ve ithalat sürecinin kontrol edilmesi,
 • Müşterileri tüm süreç hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, karşılıklı güven temellerinin oluşturulması,
 • Tüm işlemlerin titizlikle tamamlanması

 

Cross-Dock Taşımacılığı

Günümüzün en önemli tedarik zinciri stratejilerinden bir tanesi olan Cross-Docking, Türkçe ismi ile çapraz sevkiyat, mal üretimi tamamlandığı anda lojistik desteğinin sağlanmasını amaçlar. Çapraz sevkiyat, tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek tüm maliyetlerin azaltılmasında büyük rol oynayan bir anlayış sistemidir. Geleneksel yöntemlerde mevcut olan depo kavramı yerini daha pratik ve hızlı bir modele dönüştürmüştür. Bu model, ürünlerin senkronize olarak girip çıkması ile oluşan bir uyumu temsil eder. Stok mantığının ortadan kaldırılarak daha az maliyetli bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır. Geleneksel yöntemlerde firmalar, üretim tamamladıktan sonra depolarda saklanması için tüm ürünleri sevk eder. Depolarda bekleyen ürünler raflara yerleştirilir, satış zamanı geldiğinde ise tüm belgeler tamamlanır, siparişe hazır hale getirilir ve paketlenerek yola çıkılır. Ürünün depodan sevk edildiği yere kadar yapılan her işlem, şirketler için ciddi bir maliyet yaratır. Şirketleri yalnızca stoklama işlemi için bile daha büyük depolara geçmek durumunda kalabilir. Çapraz sevkiyat sayesinde yukarıda bahsedilen prosedürlerin azaltılması amaçlayarak, yalnızca mal kabulü, bekletme ve sevkiyat işlemleri üzerine yoğunlaşıyoruz. Bekleme sürelerinin en fazla 24 saat olması, işletmenin uzun süreli geniş depo kullanımını en aza indirerek maliyetleri azaltır. Üretimin tamamlanacağı günün bilinmesi, sevkiyat işlemlerinin önceden organize edilmesi, en verimli şekilde taşınması gibi çeşitli prosedürler entegre lojistik destek planı içerisinde yer alır. Çapraz sevkiyat yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı ön koşullar mevcuttur. Bu koşullar;

Ortaklık gereklilikleri: Çapraz sevkiyat sistemini tercih eden tüm paydaşlardan tam taahhüt alınır, aynı zamanda süreci bütünüyle takip etmeleri tavsiye edilir.

Paydaşlar arasında iyi iletişim: Çapraz sevkiyat işlemlerinin en verimli şekilde ilerleyebilmesi için doğru iletişim son derece önemlidir. Paydaşlar arasındaki bilgi akışının hızlı ve doğru olması gerekir. Örnek olarak dünyaca ünlü şirketlerden bir tanesi olan Wall-Mart satış noktası verilerini, birlikte çalıştığı binlerce tedarikçiye aynı anda gönderebilmek için uydu iletişim sistemi geliştirmiştir.

Operasyon sürecinde yaşanan karmaşaların yönetilmesi: Çapraz sevkiyatın temel amaçlarından biri olan malzeme stoklarının azaltılması sonucu ortaya çıkabilecek durumların en iyi şekilde yönetilmesi gerekir. Malzeme akışında herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm bölümlerin organize şekilde çalışması büyük önem teşkil eder. Çapraz sevkiyat uygulamaları 3 farklı şekilde yapılır. Bu uygulamalar aşağıdaki gibidir;

1. Çapraz sevkiyat uygulaması: Malzemelerin gönderileceği yerin önceden belirenmiş olduğu tedarikçi uygulaması

2. Çapraz sevkiyat uygulaması: Önceden belirlenmiş çapraz sevkiyat operatörü uygulaması

3. Çapraz sevkiyat uygulaması: Sonradan belirlenmiş çapraz sevkiyat operatörü uygulaması

Çapraz sevkiyat uygulamaları arasından seçim yapmadan önce bilinmesi gereken şey, ürünün teslimat yerinin bilinip bilinmediğidir. Ürünün nereye gideceği bilindiği takdirde 1. çapraz sevkiyat uygulanabilir, planlama süreci tedarikçide yapılır. Tedarikçi son teslimat noktasında bulunması gereken çoklu paletleri oluşturarak planlamayı tamamlar. Diğer durumlarda ise paletler 2. ya da 3. çapraz sevkiyat uygulamalarına göre hazırlanarak işlem tamamlanır.

Uluslararası Entegre Lojistik Dağıtım Hizmeti

Müşterinin pazar hacmini genişletmek, aynı zamanda yurt dışında bilinirliğini arttırmak amacı ile lojistik sürecinin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını amaçlıyoruz. Olası risklere karşı her daim hazırlıklı olarak malın zarar görmeden ülkeden çıkışını planlıyoruz.

Gümrüklü ve Gümrüksüz Depolama Hizmetleri

Müşteri talepleri doğrultusunda gümrüklü depolama hizmeti ya da serbest depolanabilen ürünlerin tamamı olan gümrüksüz depolama hizmeti ile ilgili hizmetlerin karşılanmasını amaçlıyoruz. Ürün girişi ve çıkışında ortaya çıkabilen tüm risklerin önceden belirlenmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyelere çıkarılması gerekir. Ürünün ihtiyacı olduğu saklama koşullarının tespit edilmesi ve dünyanın her yerinde depolama imkanının sunulması, entegre lojistik hizmetleri operasyon sürecinin görevlerinden bir tanesidir. Globelink Ünimar olarak müşterinin taleplerine göre 7/24 korumalı özel kamera sistemi, hijyenik ortamların tespiti gibi kriterler de sağlıyoruz.

Katma Değerli Hizmetler

Globelink Ünimar olarak müşterinin tedarik zincirinin başarısını arttırmaya çalışarak, sahip olduğu geniş ağ ve bilgi ile katma değerli hizmet sunuyoruz. Katma değerli hizmetler, iş akışının en verimli şekilde sürdürülmesi, envanter yönetiminin iyileştirilmesi gibi avantajları içermektedir. Müşterinin üretim planına göre;

 • Paketleme hizmetleri (Ortak paketleme, sarma vb.),
 • Etiketleme ve fiyat etiketi yerleştirilmesi,
 • Ürün kontrolü,
 • Kalite kontrol,
 • Sıralama ve ara montaj hizmetleri,
 • Tekrar yapılandırma,
 • Özelleştirme (dikme, lazer işlemesi vb.)
 • Elleçleme hizmetleri
 • Paketleme hizmetleri
 • Ambalajlama,
 • Yerleştirme gibi ek hizmetler, lojistik sürecinin en doğru şekilde tamamlanması amacı ile müşteriye sunmaktayız.